Profiel interim professional

Deze interimmer heeft ruime ervaring binnen de accountancy verworven om deze in bij ondernemingen in te zetten om uw behoefte aan reporting -op eenvoudige wijze- uit de administatie te laten rollen.

Binnnen de accountancy heb ik veel jaarrekeningen, budgetten, kostprijsanalyses en andere overzichten t.b.v. het management samen gesteld. Hierbij zorgde ik er ook voor dat de administratieve diensten zo optimaal mogelijk hun werk konden verrichten door de administraties zodanig in te richten dat het spreekwoordelijke kind de was kon doen. In deze prosecessen werden ook het opleiden, coachen, controleren etc. van de uitvoerenden ter hand genomen.

De ervering is MKB breed opgedaan, zoals transport & logistiek, installatietechniek, productiebedrijven, detailhandel en zakelijke dienstverlening.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

SPD Fontys Hogeschool 1996 HBO/Post-HBO Afgerond
MBA Fontys Hogeschool 1995 HBO/Post-HBO Afgerond
HEAO propadeuse Hogeschool Eindhoven 1993 HBO/Post-HBO Afgerond
MEAO BA/BE Triborgh College 1992 MBO Afgerond

    Werkervaring

jul 15 - heden

DRV Accountants & Adviseurs
Relatiebeheerder ( senior assistent accountant ):
Kenmerkend:
Full-service dienstverlening en actieve advisering in een breed gevarieerd
klantenpakket MKB (dienstverlening, transport & logistiek, (detail-)handel,
horeca, bouw en installatietechniek);
ervaren assistent controlepraktijk.

mrt 15 - jun 15

Lean Accountants B.V
relatiebeheerder / gevorderd assistent accountant:
Kenmerkend:
Verschuivend van MKB praktijk naar de Agro ( inclusief re- / emigratie en
(partiële-) deelnemingen binnen en buiten Europa ).

jul 14 - feb 15

Bonnet & Partners Accountants B.V
relatiebeheerder / ervaren assistent accountant:
Kenmerkend:
Accountantskantoor met AFM - vergunning
Reden vertrek: zie getuigschrift

sep 97 - jun 14

Adviesbureau A. B. & F. b.v
assistent accountant ( later ook relatiebeheerder ):

jul 97 - aug 97

Kenmerkend
medewerker interne administratie ( declaratieafdeling ):
ABAB ( voormalig hoofdkantoor ) te Tilburg;

Functie:
medewerker interne administratie ( declaratieafdeling )

sep 95 - jun 97

Haté Holland B.V
hoofd administrateur:
Kenmerkend:
Controlewerkzaamheden administratieve ondersteuning;
Opzetten, inrichten, procesbegeleiding en controle van projectadministratie;
Opmaken en aanleveren managementrapportages ( periodiek en ad hoc );
Sparringpartner van de interne (groeps-)accountant.


~~~~~~~~~
Relevante software:

rapportgenerator: Unit4 Audition ( i.c.m. elektronisch dossier )
Infine

boekhoudkundig: Exact Online ( ook Windows / incl. voorganger Grote Beer )
Unit4 ( incl. fiscaal )
Snelstart
AccountView
Syntess ( installatiebranche )
DotCube ( toegespitst op autobranche )
Informer
Hagru Soft ( i.v.m. meststofboekhouding )

loonverwerking: Numbers ( raadplegen en controleren )
Win Salar ( actieve verwerking )
RoosRoos ( actieve verwerking )

fiscale aangiften: FiscaalGemak
Elsevier: IB, BTW, VPB, Erven & Schenken
Fiscus: Toeslagen, BTW en IB

pensioenberekening: Kluwer Online

overig: Word, Excel, MS - Office

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Duits Goed

Overige vaardigheden

brede kennis van verschillende sectoren;
veel ervaring met diverse administratieve systemen (Exact / AccountView / Grote Beer e.d.);
kennis van diverse rapportage modules (Unit4 Audition / Infine e.d.);
de schakel zijn tussen de onderneming en andere partijen, zoals accountants, banken, belastingdienst e.d.;
gedegen kennis en ervaring met fiscale aangiften zoals BTW, IB en VpB (voornamelijk m.b.v. aangiftepaketten van Elsevier Nextens).

Hobby's/sport/interesses:

gezinsbesteding met vrouw, kinderen en hond;
tennis;
skien;
hockey coach;
lid bovenschoolse medezeggenschapsraad;
penningmeester oudercommissie kinderopvang.