Profiel interim professional

    80 - 125
Jarenlange  management ervaring binnen de communicatiebranche/grafische industrie, zowel aan klantzijde als aan productiezijde, hebben ertoe geleid dat ik op steeds meer verandertrajecten binnen organisatie ingezet wordt: een wijs man zei ooit: 'als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg' en dat is wat organisaties op achterstand zet ten opzichte van de concurrentie.
Naast innovatieve kracht moet ook de organisatie een veranderend vermogen hebben en daarbij kan hulp van buitenaf bijzonder nuttig zijn om de blind spots te ontdekken en mede vorm te geven aan de noodzakelijke aanpassingen binnen de organisatie.
Daarbij mensen meekrijgen in trajecten waarvan ze zelf nooit gedacht hadden dit aan te kunnen is wat mij betreft het mooiste resultaat dat je kunt behalen als (interim) manager. 

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Krauthammer International Sales management en algemeen management 2001 HBO/Post-HBO Afgerond
Niam A en Nima B SRM 1990 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

jan 18 - heden

Paper & Visual Communication
Business Manager:
Lid van het MT en omzetverantwoordelijk voor het salesteam bestaande uit 12 accountmanagers die actief zijn in de deelgebieden Print, Office en VisCom met een totale jaaromzet van plm € 69 mio, deels gerealiseerd via het retailkanaal, deels middels levering rechtstreeks aan de eindklant.
Belangrijkste taken: aansturen, stimuleren, coachen en begeleiden maar nog belangrijker, het team voorzien van inspiratie en (hernieuwde) motivatie in een periode van ingrijpende veranderingen.
Daarnaast het mede opnieuw vormgeven van de samenwerking met inside sales, sales support en alle overige afdelingen binnen de internationaal georiënteerde matrix organisatie zoals marketing, procurement en inkoop.
Rapporterend aan de business director NL

jan 16 - heden

Printelligent Media Support (zie www.printelligent.nl)
Eigenaar:
Vanaf 2016 op projectbasis inzetbaar geweest. Een van de grotere projecten omvatte de herstructurering van de communicatie afdeling van de Provincie Drenthe: het interne proces werd geanalyseerd en opnieuw gedefinieerd waarmee significante verbeteringen zijn bereikt in de samenwerking tussen opdracht gevende afdelingen, de verantwoordelijken voor de externe communicatie en de producerende afdelingen.
Een ander groot project betrof de herinrichting van de Supply Chain binnen Speciaaldrukkerij Lijnco in Groningen. Op basis van de uitgevoerde analyse ben ik gevraagd om de organisatie in te richten en van projectvorm naar de staande organisatie te brengen.
Daarnaast actief op het vlak van print management voor een aantal uitgeverijen.

jan 16 - jan 18

Speciaaldrukkerij Lijnco BV
Manager Supply Chain:
Vervolg op het Supply Chain project; als MT lid verantwoordelijk voor de Supply Chain van dit meer dan 100 fte tellende, internationaal opererende bedrijf. Directe aansturing van een team van 17 specialisten die in de domeinen ordermanagement, procurement (strategisch en operationeel), sales support, datamanagement en ICT actief zijn, daarmee de belangrijke schakel tussen Sales en Productie vormend.

jan 12 - jan 16

Koninklijke van Gorcum
Adjunct Directeur/Hoofd Grafisch Bedrijf:
Eindverantwoordelijk voor het Grafisch Bedrijf (45 fte) van Van Gorcum, dat naast de drukkerij ook een uitgeverij (33 fte) omvat, direct leiding gevend aan 4 account managers, 7 order managers en 3 teamleiders (pre-press, drukkerij en nabewerking); rapporterend aan de algemeen directeur. Lid van het MT.
Focus op het verder ontwikkelen- en verkopen van zowel het folio (offset en print) als het digitale (W2P, P2W, e-learning) product- en diensten aanbod

Belangrijkste taken

• Verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, taakstelling en planningen van de afdeling
• Verantwoordelijk voor het trainen, opleiden en op niveau houden van de vaardigheden van de medewerkers
• Het opstellen en uitvoeren van strategische plannen m.b.t. verkoop en ordermanagement en het daarvoor beschikbare productieapparaat
• Inventief bewerken van (nieuwe) markten en het inspringen op kansen
• Initiëren van marketingacties en beursdeelname.

jan 03 - jan 12

(Wolters)Noordhoff Uitgevers BV
Manager Operations / Production Control:
Verantwoordelijk voor inkoop- & productie teams binnen Noordhoff (37 fte) die de regie voeren over de alle inkoop- en productie activiteiten van zowel folio- als e-producten. Belangrijkste resultaat; het managen van de transitie van een productiegerichte 'stand-alone' afdeling tot een klantgerichte schakel in de supply chain. Met succes uitgevoerd want in 5 jaar het personeelsbestand gereduceerd tot 21,5 fte met >200% meer output.

Operationele taken & verantwoordelijkheden
• aansturen van de productie teams (motiveren, stimuleren en coachen)
• optimaliseren van de leverbetrouwbaarheid van Noordhoff Uitgevers
• opstellen- en bewaken van het afdelingsbudget en productie jaarplan
• opstellen en realiseren van de met de binnen de voortbrengingsketen gemaakte SLA's (business units, ICT afdeling, strategisch inkoop etc.)
• opleiding en training (vakgericht en algemeen) van de medewerkers
• project management van complexe innovatieve digitale onderwijs-producten, incl. implementatie van het CMS Documentum
• automatisering(beeld)redactie, productie en controles (Woodwing, K2)
• ism procurement organiseren van tenders voor inkoop van deelprocessen

jan 99 - jan 03

PMG (Print Management Group) Europe BV
Account Director:
In dienst van dit internationale (voertaal Engels) marketing project management buro, met vestigingen in Europa (Amsterdam, London, Dublin), USA (San Francisco) en Azie (Beijing, Hong Kong, Singapore).
Gespecialiseerd in complexe, gelocaliseerde marketing/communicatie projecten; vaak bestaand uit print uitingen in combinatie met e-mail marketing en online campagnes

Belangrijkste taken; leidinggeven aan het account team, bestaande uit 3 account managers, een business development manager en aan de operationele project management teams (totaal 20 fte)
Verantwoordelijk voor het opstellen van gedetailleerde account plannen en voor het realiseren van de vastgestelde omzet- en rendement doelstellingen
Tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het (new business)salesplan en de daarmee verbonden lead generation planning.
Belangrijkste resultaat: verdubbeling van omzet van 3.5 mio naar 7 mio euro met behoud van bruto marge

jan 97 - jan 99

Marketing & PR
Manager:
Zoeterwoude

Landelijk opererende groothandel in hout en bouwmaterialen met o.a. eigen Gamma franchise vestigingen in NL en B.
Verantwoordelijk voor het vanaf scratch opzetten van een professionele marketing- en communicatie afdeling op Holding niveau. Van daaruit als MT lid structuur gebracht in de ontwikkeling en uitvoering van het strategische marketingplan, deelplannen op bedrijfs- en product niveau en daaruit voortvloeiende communicatieplannen en uiteraard een gedegen PR plan.
Operationele verantwoordelijkheden: advertising, organisatie deelname aan vakbeurzen, hoofdredactie bedrijfsblad, copywriting, perscontacten, inkoop drukwerk, fleetmarking, projectbegeleiding diverse ICT projecten (internet, EDI, E-commerce), ontwikkeling multimedia, productontwikkeling. Belangrijkste resultaten: omzetstijging in DHZ markt van 35 % en volledig aansluiting op EDI

jan 92 - jan 97

Grafisch Buro van Erkelens bNO
Managing Partner:
Verantwoordelijkheden: leiding geven aan zowel commercie als aan operatie.
Het door mij opgestelde ondernemingsplan voorzag in een jaarlijkse groei van 50% van zowel omzet als winst.
Belangrijkste resultaat: de noodzakelijke omvorming tot allround marketing-communicatie bureau uitgevoerd, met als resultaat een verdrievoudiging van zowel omzet als winst.
Opdrachtgevers in bedrijfsleven en landelijke overheid.
Key-accounts: Canon Benelux NV, Westland Kaasspecialiteiten, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Sportmarketingbureau Trefpunt, Nederlands Buro voor Toerisme (NBT), Roto Smeets de Boer Groep, Parenco Krantenpapier.

jan 92 - dec 92

Drukkerij Beugelsdijk Leiden BV
assistent-bedrijfsleider:
Werkzaam bij Beugelsdijk Leiden BV (middelgrote offsetdrukkerij - 35 fte)
Gestart als assistent-bedrijfsleider met als taken: productieplanning, voorcalculatie en nacalculatie. Binnen twee jaar doorgegroeid tot Hoofd Bedrijfsbureau onder uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van inkoop materialen, logistiek, opzetten van een nieuw kostprijsberekening- en calculatiesysteem, kwaliteitsbewaking i.s.m. het Grafisch Economisch Adviescentrum (GEA) en productie.
Toegetreden tot de directie, als Algemeen Directeur.
Voornaamste taakgebieden: financiën, personeel & organisatie, relatiebeheer, marketing & sales, productontwikkeling en projectbegeleiding key-accounts.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
English Uitstekend

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

- lid van Lions Lugdunum Dualis
- netwerk business diner deelnemer
- lid van Golfsociëteit Noordwijk

hobby's: 
- racefietsen
- mountain biken
- golfen
- tennis
- zeilen