Profiel interim professional

    90 - 115
Meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen, begeleiden en implementeren van veranderingen. Strategie doorvertalen naar een duidelijk programma/project, transparante communicatie in de te volgen route en een goede samenwerking tussen diverse disciplines staan daarin centraal. 
 • als projectmanager en productowner verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe  planningstool voor uitvaartcentra.
 • als programmamanager verantwoordelijk voor het verbeteren van processen én het medewerkersvertrouwen binnen een grote afdeling.
 • als verandermanager verantwoordelijk voor het creëren van diverse procesverbeteringen en een gedragen implementatie van een nieuw workflow managementsysteem.
 • als programmamanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw online distributiebeleid 
 • als programmamanager verantwoordelijk voor realisatie van de groeistrategie, waarbij nieuwe producten, diensten en juridische structuur zijn opgeleverd.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Bestuurskunde Universiteit Twente 1994 Universiteit Afgerond

    Werkervaring

jan 16 - dec 18

Coöperatie DELA
Projectmanager en productowner :
 • Opdracht: lever een klantgerichte en gebruikersvriendelijke reserveringstool op. 
 • Rol: projectmanager en productowner. Verantwoordelijk voor de algehele
  aansturing van het project en de implementatie van de tool bij 2 interne
  afdelingen en 32 locaties. 
 • Resultaat: voor het reserveren van DELA-locaties is een nieuwe tool ontwikkeld die op basis van de klantbehoefte locaties reserveert en het daaropvolgende
  administratieve proces ondersteunt. Uitdaging lag in het vertalen van de
  klantbehoefte naar een flexibel en voor medewerkers werkbaar systeem. 

okt 16 - dec 17

Coöperatie DELA
Programmamanager:
 • Opdracht: verbeter binnen de afdeling klantenservice de processen en het vertrouwen van medewerkers 
 • Rol: programmamanager. Verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van het programma waarbij alle
  aspecten van de organisatie van klantenservice worden geraakt en verbeterd. 
 • Resultaat: tussentijdse metingen laten zien dat het programma het vertrouwen binnen de afdeling klantenservice sterk laat toenemen. In het programma zijn
  medewerkers in staat gesteld klantreizen op te maken en de daaruit
  voortvloeiende verbeteringen in processen en systemen door te (laten) voeren.

feb 15 - jan 16

Coöperatie DELA
Verandermanager:
 • Opdracht: begeleid de afdeling melden & reserveren
 • Rol: verandermanager, verantwoordelijk voor het creëren van de noodzakelijke
  randvoorwaarden voor een beter presterende afdeling, een gedragen
  implementatie van een nieuw workflow managementsysteem én een klantgerichtere houding van medewerkers 
 • Resultaat: transparant gemaakt welke rol de afdeling in de gehele keten speelt en wat dat voor de samenwerking in de keten betekent. Op basis daarvan zijn er nieuwe
  samenwerkingsafspraken gemaakt. De leidinggevenden zijn door mij gecoacht in het aanpakken van de primaire problemen op de afdeling. Er zijn een aantal
  logistieke processen verbeterd. De afdeling is getraind op het voeren van
  gesprekken met de klant op basis van de werkelijke klantbehoefte.

apr 08 - feb 15

Coöperatie DELA
Portfoliomanager en organisatie-adviseur:
Als lid van het MT Verzekeren, naast diverse opdrachten ook verantwoordelijk voor: het opstellen van jaarplannen, het maandelijks MT-overleg, faciliteren workshops, voorbereiding overnames, portfoliomanagement, coach en vertrouwenspersoon. 

aug 13 - jan 15

Coöperatie DELA
Programmamanager:
 • Opdracht: ontwerp en implementeer een nieuw distributiebeleid 
 • Rol: programmamanager, verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe
  distributiebeleid. 
 • Resultaat: managementteam en overige stakeholders zijn gefaciliteerd in het komen tot een nieuw klantbedieningsbeleid. Deze visie is uitgewerkt in een
  programmaplan en gerealiseerd. Dat heeft onder andere geresulteerd in een duidelijke online verkoopstraat, het vervangen van adviesgesprekken bij
  klanten thuis door chatgesprekken vanuit kantoor, het 'verhuizen' van loondienstadviseurs naar kantoor en het aanpassen van de kostenstructuur.

jan 14 - sep 14

Coöperatie DELA
Organisatieadviseur:
 • Opdracht: richt de marketingorganisatie opnieuw in naar een meer klantgerichte en lerende organisatie. 
 • Rol: organisatieadviseur, verantwoordelijk voor het uittekenen en onderbouwen van de nieuwe organisatie-inrichting en begeleiding van de implementatie. 
 • Resultaat: directie en overige stakeholders zijn geadviseerd over de inrichting en realisatie van een nieuwe marketingorganisatie. Dit advies is overgenomen en ingevoerd.
  De nieuwe functies zijn, in samenwerking met P&O beschreven. Het
  herplaatsingstraject van bestaande medewerkers heb ik begeleid. 

aug 11 - sep 12

Coöperatie DELA
Programmamanager:
 • Opdracht: voer het programmamanagement over het strategische programma waarin
  DELA moet verbreden van een uitvaartorganisatie naar een coöperatie die haar
  leden met raad & daad bij staat. 
 • Rol: programmamanager, verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe
  groeistrategie. 
 • Resultaat: verantwoordelijk voor de realisatie van de projecten die onderdeel uitmaakten
  van de groeistrategie. Dit heeft o.a. geresulteerd in een nieuwe service (de VoorElkaarDesk), een nieuwe juridische opzet van de coöperatie, inclusief
  coöperatiepanel en geschillencommissie, een overlijdensrisicoverzekering
  gekoppeld aan hypotheken en een spaarverzekering.

jan 04 - jan 08

PriCo bv
Zelfstandig ondernemer:
Als zelfstandige werkzaam in de financiële
dienstverlening o.a.
 • Zwitserleven - projectmanager ontwikkeling nieuwe MKB-strategie 
 • Interpolis - projectmanager ontwikkeling en implementatie
  nieuwe commerciële propositie 
 • Rabobank - implementatiemanager nieuwe particuliere propositie 
 • Ohra - projectmanager verbeterde website hypotheken

jan 00 - jan 04

IG&H management consultants
(Senior-) consultant:

jan 96 - jan 00

LEVOB Bank en Verzekeringen
Beleidsmedewerker:

jan 95 - jan 96

SFB Verzekeringen
Beleidsmedewerker :

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

E-business/Universal Finance TIAS 2001
Programmamanagement Twijnstra en Gudde 2011
Coachen van collega's Schouten & Nelissen 2012
Scrummaster CIBIT 2014
Expert lerende organisatie &Samhoud 2015
Inzicht in adviseren Zuidema 2003

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Frans Basis
Duits Basis

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Geen interesses beschikbaar