Profiel interim professional

    90 - 125
Ik heb als projectmanager ruime ervaring met complexe projecten. Ik ben een hands-on manager met sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden. Door mijn achtergrond weet ik goed de business belangen te vertegenwoordigen en ben wat dat betreft een echte ‘bruggenbouwer’ tussen de Business en ICT. Door mijn ruime ervaring bij industriële ondernemingen, onderwijs en overheidsinstellingen weet ik me goed staande te houden in een politiek gevoelige omgeving. Ik ben een netwerker en weet contacten te leggen en heb een goed gevoel voor de cultuur (regels) van organisaties. Door mijn analytische vaardigheden weet ik snel knelpunten te onderkennen en gerichte acties te nemen. Mijn energie haal ik uit het coachen van en samenwerken met mensen en het gezamenlijk groeien. Ik heb een open uitstraling, communiceer gemakkelijk, heb een positieve energieke instelling en een goed gevoel voor humor. Mijn sterke eigenschappen zijn resultaatgericht, pragmatisch, stressbestendig en zelfstandig

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

MBA Business School Nederland 2004 Universiteit Afgerond
Bedrijfskunde Bedrijfshogeschool Haarlem 2000 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

jan 16 - heden

RoC Nova College
Programmamanager Transitie:
Per 1 januari 2017 gaat het Nova College over van Unit- naar vestigingssturing waarbij een vestigingsdirecteur verantwoordelijk wordt voor de kwaliteit van het onderwijs dat binnen zijn vestiging uitgevoerd wordt. De vestigingsdirecteur wordt ook verantwoordelijk voor de onderwijs ondersteunende processen binnen zijn vestiging.
Dit is wezenlijk verschillend ten opzichte van de huidige situatie waarin de directeur Bedrijfsvoering verantwoordelijkheid draagt voor de ondersteunende processen op de vestiging.

Vestigingsturing draagt bij aan het verhogen van de betrokkenheid en tevredenheid van studenten, medewerkers en werkveld én aan het verbeteren van de onderwijs kwaliteit.

Ik geef als programmamanager sturing aan de ontwikkelingen op weg naar vestigingsturing en ben samen met de leden van het College van Bestuur en de directeuren verantwoordelijk dat de nieuwe organisatie per 1 januari 2017 ingericht en operationeel is.

jan 15 - heden

RoC Nova College
Projectmanager Onderwijslogistiek:
Dit project betreft de implementatie van een nieuw integraal plannings- en roosterapplicatie Xedule van Advitrea voor het onderwijslogistiek proces van Nova. Dit heeft grote impact op de primaire bedrijfsprocessen van Nova en heeft ook een hele grote organisatorische (cultuur)impact.

Momenteel zijn er verschillende ontwikkelingen die spelen op het gebied van onderwijslogistiek. We voorzien dat door veranderingen in het onderwijs, de intensivering en de nieuwe kwalificatiedossiers, individuele trajecten van de studenten steeds vaker voor zullen komen. Dit is van grote invloed op de onderwijslogistiek en vraagt een andere manier van plannen en roosteren.

Doel van dit project is deze te bundelen en te komen tot een planmatige, Nova College brede aanpak. Het einddoel is: studenten en docenten weten op tijd wanneer ze waar, wat moeten doen.
Met de studentverwachting in het achterhoofd heeft dit onderwerp hoge prioriteit.

jan 15 - dec 16

RoC Nova College
Projectmanager inrichten Servicebureaus:
Op alle vestigingen van het Nova College diende er op 22 augustus 2016, start collegejaar, een 1e lijns onderwijs ondersteunend servicebureau ingericht te zijn (met ruimte voor maatwerk) die de dienstverlening als één loket aanbiedt aan de klanten (studenten en onderwijsmedewerkers van de opleidingen en externe relaties) op deze vestigingen. Het takenpakket van de 1e lijns ondersteuning bestaat in het algemeen uit informatie verstrekken, 1e aanspreekpunt voor de vestiging, waar mogelijk problemen oplossen, advies verstrekken, etc..

jan 12 - jan 15

Hispeed/NS International
Projectmanager Vervanging Verkeersleiding systeem:
Het Verkeersleiding (VKL) systeem van ProRail diende voor 1 januari 2016 vervangen te worden aangezien de complexiteit van de bijsturing van de treindiensten beheersbaar moet worden waardoor we een slimmer, goedkoper en betrouwbaarder product kunnen bieden aan onze reizigers.
VKL verzorgt de bijsturing van Personeel, Materieel en Dienstregeling. NS Reizigers neemt het voortouw in de ontwikkeling van de nieuwe applicatie(s) maar NS International moet ook zorgdragen dat hun (afwijkende) processen op een goede wijze geborgd worden in de nieuwe applicatie(s) en dat de migratie vloeiend en zonder grote problemen verloopt.

jan 11 - jan 12

KvK
Programmamanager Bevoegdhedenregister & (Keten)Projectmanager aansluiten Handelsregister:
Initiëren en opstarten van een nieuw programma binnen de Kamer van Koophandel. Met het nieuwe programma Modernisering Rechtszekerheidsfunctie Handelsregister ambieert de Kamer nieuwe digitale diensten te ontwikkelen voor zowel de publieke- als private markt waarbij wettelijk betrouwbare bevoegdheidsgegevens vanuit het Handelsregister (outputmanagement) op maat, specifiek en via diverse (digitale) kanalen ontsloten moet gaan worden.

jan 10 - jan 11

InHolland
Projectmanager Apple implementatie & XP vervanging door Windows 7:
In juli 2010 kreeg ik de opdracht om voor eind oktober op 4 locaties een nieuwe Apple omgeving te realiseren t.b.v. de Media Entertainment Management opleiding. Naast zo’n 300 werkstations moest er ook op de 4 locaties een serverclusteromgeving, X-san storage en glasvezelnetwerk gerealiseerd worden.

jan 09 - jan 10

NedTrain
Projectmanager Infrastructuur & Beheer Maximo:
Vanaf begin 2009 heb ik de opdracht gekregen om de Infrastructuur neer te zetten en het Beheer in te regelen voor het nieuwe Plannings- & Besturingssysteem Maximo van IBM dat NedTrain ging invoeren.

Resultaat: volledig geïmplementeerde Infrastructuur (8 omgevingen) die probleemloos productioneel draait binnen een complexe keten welke ondersteunt en geserviced wordt door een volledig ingerichte en gecontracteerde beheerorganisatie die het volledige ketenbeheer voert ook over de uitbestede diensten.

jan 08 - jan 09

NedTrain
Projectmanager Migratie Datacenter:
Vanaf mei 2008 tot februari 2009 heb ik 2 grote datacentra gemigreerd met in totaal zo’n 400 servers. In deze datacentra draaien alle bedrijfskritische (7x24 uur) applicaties van NedTrain.

Mijn taken, verantwoordelijkheden en resultaten waren o.a.:
• Afstemming en begeleiding van beheerders, systeemeigenaren en leveranciers;
• Awareness kweken en beheerders meekrijgen in dit traject;
• Zorg in nauwe afstemming met de business en de projectleiders dat de servers gemigreerd met minimale onbeschikbaarheid;
• Zorgen dat de (oude) servers zoveel als mogelijk gevirtualiseerd worden.

jan 06 - jan 08

UWV
Interimmanager Klant Contact Management ICT:
Vanaf juni 2006 tot februari 2008 heb ik de afdeling met mijn managementteam afgebouwd en voorbereid op een nieuwe inrichting welke gebaseerd is op het Shared Services Center concept. De afdeling bestond uit gemiddeld 80 in- en externe medewerkers. De primaire doelstellingen van de afdeling waren:
• Opbouwen en in stand houden van een professionele klant- en leveranciersrelatie;
• Coachen en begeleiden van medewerkers;
• Afstemmen van vraag en aanbod;
• Offreren, contracteren en levering (conform afspraak);
• Systeemverstoringen en escalaties met 30% teruggebracht door een sterke regieorganisatie.

Resultaat: de organisatie is op basis van Shared Service Center concept ingericht waardoor er een efficiënte bedrijfsvoering is ontstaan. Hierdoor kan het outsourcingstraject nader worden gerealiseerd.

jan 02 - jan 06

UWV
Interimmanager Innovatie & Projecten:
Leidinggeven aan een ICT programma binnen Concern ICT die verantwoordelijk was voor het realiseren van complexe en innovatieve ICT-projecten. Mijn programma bestond uit gemiddeld 25 medewerkers die ik coachte en begeleide in hun rol waarin zij in opdracht van de Business de ICT componenten van projecten realiseerden. In deze rol ook verantwoordelijk geweest voor het opstellen van informatie-/ en accountplannen.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Prince2 ICM 2000

 Talenkennis

Niveau

Dutch Uitstekend
Engels Goed

Overige vaardigheden

spreek en schrijf goed Engels en Duits

Hobby's/sport/interesses:

sport actief (spinnen en fitness) en passief kijken (bij kinderen)