Profiel interim professional

    70 - 95
Ervaren HR–generalist. Beschikbaar als: - HR gesprekspartner voor ondernemers binnen MKB - interim personeelsadviseur - interim recruitment Kernwoorden die hem typeren: besluitvaardig,sociale empathie, mensen/mens, organisatiesensitief, teamspeler, vakkundig, proactief, medezeggenschap, arbeidsverzuim, klantgericht, communicatief, pragmatisch, motiveren, coachen, arbeidsrecht, talentmanagement en sinds kort geïnteresseerd in generatieleren

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Foundational Trauma training Aptitude-Academy 2010 HBO/Post-HBO Afgerond
Postbachelor coaching en begeleiding NCOI 2009 HBO/Post-HBO Afgerond
HBO Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid Stichting Opleiding Sociale Arbeid 1991 HBO/Post-HBO Afgerond
MBO Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid Stichting Opleiding Sociale Arbeid 1988 MBO Afgerond
Middelbare Detailhandelschool Detailhandel 1978 MBO Afgebroken
MAVO Chr. MAVO Leidschendam 1977 Afgerond

    Werkervaring

jan 16 - heden

PostNL
Interim Recruiter:
ondersteunen en begeleiden managers PostNL autobedrijf in het voeren van selectiegesprekken in het verlengde van een grote reorganisatie

jan 16 - heden

PostNL
Interim Recruiter:
ondersteunen en begeleiden managers PostNL autobedrijf in het voeren van selectiegesprekken in het verlengde van een grote reorganisatie

aug 12 - heden

ZZP
Talentencoach; gecertificeerd:
voor Talenten Management Analyse (TMA)

jan 11 - heden

HR gesprekspartner MKB ondernemers adviseren in alle
Interim werk:
facetten van het personeelsbeleid binnen hun onderneming
Interim werk als Recruiter of HR Adviseur

jan 15 - jul 15

PostNL
Implementatiebegeleider Sturen & Verantwoorden PostNl:
verantwoordelijk voor de begeleiding van de 1e-en 2e lijn Voorbereiden en Bezorgen tijdens de implementatie van het traject Sturen & Verantwoorden binnen het bezorggebied (regio Zuid)

jul 14 - jan 15

PostNL
Implementatiebegeleider BSK:
verantwoordelijk voor de begeleiding van de 1e-en 2e lijn Voorbereiden en Bezorgen tijdens de implementatie van het organisatorisch splitsen van de onderdelen voorbereiden en bezorgen (regio ZW)

apr 14 - jun 14

PostNL
Interim recruiter:
gesprekspartner (interim) van verschillende managers (regio- en procesmanagers ZO) bij sollicitatiegesprekken, tijdens de reorganisatie van productieafdelingen (BSK) van PostNL

nov 13 - nov 13

PostNL
Interim recruiter:
gesprekspartner (interim) van verschillende managers bij sollicitatiegesprekken, tijdens de reorganisatie van stafafdelingen (OMP) van PostNL

jan 07 - jan 11

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV
HR Adviseur Engine Services:
Businessunit gericht op het onderhoud- en reparatie van vliegtuigmotoren. Personeelsbestand 850 medewerkers.
Zelfstandig opererend als HR professional in productie units (450 fte) voor technisch onderhoud van vliegtuigmotoren en de ondersteunende logistieke afdelingen. Onderdeel van MT, sparring- en business partner van MT leden en 1ste lijns management. Linking pin tussen business en medewerker.
Omgevingskenmerken: productie middels hoogwaardige techniek. Procesinrichting volgens het Lean Six Sigma-principe. Een bureaucratische organisatie (structuur en cultuur) inrichting. Werkzaamheden worden conform handboeken verricht (hoge mate v. standaardisatie). Besluitvorming vindt plaats via een duidelijk omschreven hiërarchisch proces. De cultuur kent een sterke formele en informele kant. De uitdaging van het management en HR is tweeledig: continue focus op efficiency verbetering en zorg dragen dat standaardisatie van werkzaamheden niet leidt tot vermindering van de betrokkenheid van de medewerker bij het proces.


Resultaat projecten o.m.
• als lid van een multidisciplinair team, begeleiding leiderschapstraject hiërarchisch leidinggevenden (3 niveaus) met een doorlooptijd van anderhalf jaar
• Herstructureren arbeidsverzuim

jan 03 - jan 07

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV
HR Unit Manager Base Maintenance:
Businessunit gericht op het onderhoud- en modificatie van Wide Body vliegtuigen t.b.v. KLM en derden. Personeelsbestand 700 medewerkers.
• in deze functie vanuit HR-discipline lid van managementteam Base Maintenance
• het management o.m. ondersteunt, begeleidt en gefaciliteerd bij veranderingstrajecten
• direct leidinggeven aan HR Adviseur en HR-assistenten

De functie van HR Adviseur kent bij de KLM de volgende resultaatgebieden:
• ondersteunen en coachen leidinggevenden bij ontwikkeling en uitvoering van (lokaal) HR-beleid en bij reorganisaties (denk aan overtolligheid en functiewijzigingen), vertalen businessplannen naar HR-issues
• participeren in lokaal medezeggenschapsoverleg; faciliteren van bedrijfsleiding in o.m. het schrijven van adviesaanvragen en andere WOR-aangelegenheden
• bewaken eenheid van beleid binnen KLM, waarborgen eenduidige toepassing arbeidsvoorwaarden
• namens de unit verantwoordelijk voor de regie van in- door en uitstroom van medewerkers
• eindverantwoordelijk voor de personeelsadministratie en de daaruit te genereren ken- en stuurgetallen

jan 00 - jan 03

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV
HR Adviseur Base Maintenance:
In deze functie vanuit HR aandachtgebieden productieunit vliegtuigonderhoud hangar 14 en material unit (logistiek)

jan 97 - jan 00

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV
HR Adviseur Inkomsten & Vervoersadminstratie:
• in deze functie vanuit HR-discipline lid van managementteams Passage- en Vrachtadministratie en een unit van ICT
• in deze periode door ICT-toepassingen een significante afbouw van het personeelsbestand. Hierbij proactief afbouwscenario's ontwikkeld, waarbij gedwongen ontslagen tot een minimum konden worden beperkt

jan 95 - jan 97

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV
Senior PZ assistent Inkomsten & Vervoersadministratie:
• uitvoeren van personeelsadministratie
• contacten met uitzendorganisaties
• werving & selectie

jan 92 - jan 95

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV
Secretaris (vrijgesteld) KLM ondernemingsraad:
In deze functie dagelijkse spil van de ondernemingsraad. Veel contacten
met de directie en top van de organisatie. In deze periode zijn veel adviesaanvragen behandeld in het kader van uitbestedingen en inter- nationale samenwerkingsverbanden.

jan 79 - jan 92

Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV
Senior prorater:

jan 78 - jan 79

Albert Heijn
Verkoper:

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Basis

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Ervaren HR-professional. Kernwoorden welke mij typeren
organisatiesensitiviteit, besluitvaardigheid, interpersoonlijke
sensitiviteit, teamspeler, vakkundig, proactief, medezeggenschap,
arbeidsverzuim, klantgericht, communicatief, pragmatisch,
motiveren, coachen, arbeidsrecht, talentmanagement en sinds kort
geïnteresseerd in generatieleren.