Profiel interim professional

    50 - 75
Zelfstandig adviseur op HR gebied in grote en heel kleine organisaties en bedrijven, commerciele ervaring bij reintegratie en de weg naar 'werkfit' maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Psychologie-opleiding naast praktijkervaring in 1-op-1-begeleiding. Analytisch, praktisch, direct communicerend, open.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Toegepaste Pyschologie NCOI 2016 HBO/Post-HBO Studerend

    Werkervaring

aug 16 - heden

Personeelshuis
Eigenaar:
Als zzp\er beschikbaar voor interim functies op HR gebied, reintegratie, persoonlijke begeleiding, ondernemersbegeleiding, coaching, gezinsbegeleiding. UItvoering reorganisatieprojecten, organisatie herindeling,

jan 11 - heden

Miko Koffie Noord
Personeelsadviseur/manager backoffice:
Parttime, verantwoordelijk voor alle personele en administratieve aangelegenheden voor dit (eigen familie-)bedrijf.

jan 06 - jan 11

Personeelshuis
Eigenaar:
Opdrachten voor inzet als bedrijfs- of personeelsadviseur, o.a.:

- Nederlands Bakkerij Centrum, voor coaching/begeleiding ondernemers bij urgente personeelsvraagstukken, diverse perioden, enkelvoudige opdrachten.
- Politie Academie Nederland, School voor Recherche; verantwoordelijk voor alle personele zaken die zich voordoen voor ca. 180 personen binnen een reorganisatie (o.a. administratieve afhandeling ambtelijke processen, werving en selectie MBO/HBO/WO-personeel, herplaatsingsgesprekken boventallige medewerkers, begeleiding leidinggevenden bij acties vanuit de reorganisatie, benoemingen, beoordelingen, re-integratie intern en extern, ontslagzaken, begeleiding nieuwe leidinggevenden, deelname Sociaal Medisch Team, deelname management team, deelname Arbo advies commissie (opstelling RI&E), deelname werkgroep herziening proces externe inhuur, opstellen personeelscontracten binnen academie of tussen academie en korpsen, opstellen adviezen naar directie m.b.t. personeelsvraagstukken, toepassen Politie-CAO, aanleveren management-informatie en analyses etc.etc.), opdracht van een jaar
- Opdracht werving & selectie (sales consultant), Benglish BV. (klein internationaal opererend bedrijf), enkelvoudige opdracht.
- Politieacademie Nederland, personeelsadviseur van de staf van de Faculteit Bijzondere Politiediensten en Leiderschap, verantwoordelijk voor alle personele zaken die zich voordoen voor 155 personen (o.a. administratieve afhandeling ambtelijke processen, benoemingen, gratificaties, functieprofielen, beoordelingen, re-integraties intern en extern, ontslagzaken, begeleiding nieuwe leidinggevenden, deelname Sociaal Medisch Team, opstellen contracten, opstellen adviezen naar directie m.b.t. personeels-vraagstukken, toepassen Politie-CAO, aanleveren management-informatie en analyses etc.etc.)., opdracht ca. anderhalf jaar.

jan 06 - jan 10

samenwerking Zin Advies/Grontmij
Consultant Demo Advies:
Re-integratie van (psychisch beperkte) personen terug naar werk of naar maatschappelijke deelname (1e spoor en vooral veel 2e spoor), individueel en via groepstraining. Hierbij verantwoordelijk voor het volledige traject (incl. schriftelijke rapportages, plannen etc.) vanaf aanmelding tot en met plaatsing en nazorg, inclusief mogelijke interventies en contacten met andere hulpverlenende instanties, bedrijven voor plaatsingen, financiële instellingen.
- Partner Zin Advies, belast met de 'exploitatie' van bedrijventerrein Steenwijkerwold (samenwerking Zin Advies/Grontmij). Opzet en onderhoud HRM-helpdesk, consultant P&O advies (opstartfase).
- Docent Elsevier Opleidingen voor management en leidinggeven gerelateerde cursussen. (gesprekstechnieken bij slechtnieuwsgesprek, functioneringsgesprekken, werkoverleg, communicatie tussen medewerkers, leidinggeven op de werkvloer)
- Senior consultant/trainer Doe Mee, bureau voor re-integratie en loopbaanbegeleiding. Als lid van het kernteam mede vormgever aan het bedrijf in de doorstartfase. Trainer van groepen personen die (willen) starten als ondernemer voor onderwerpen als administratie, gesprekstechnieken en personele zaken.

jan 99 - jan 06

Nederlands Bakkerij Centrum
Adviseur arbeidsmarkt / bedrijfsadviseur personele zaken:
(dienstencentrum/belangenbehartiger bakkerijsector), Wageningen
Adviseur arbeidsmarkt / bedrijfsadviseur personele zaken

Arbeidsmarkt advies:
Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ter realisering van de aansluiting tussen de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf en bijzondere doelgroepen (werklozen, herintreders, arbeidsgehandicapten, jongeren, ouderen, allochtonen e.d.). Opzet, aansturing samenwerking tussen sociale organisaties, promotie/PR en uitvoering c.q. begeleiding van kandidaten en deelnemende bedrijven. Stuur projectgroepen aan en/of neemt deel aan (externe) projectgroepen.
Secretaris Sectorraad Bakkerijen.

Bedrijfsadvies personele zaken:
Hulp en begeleiding (persoonlijk ter plaatse of via email/telefoon als helpdesk) bij vraagstukken op het gebied van personele zaken.
Onderdelen o.a. opzet systeem functioneren en beoordelen, training van betrokkenen, taak- en functieomschrijvingen maken, implementatie in bedrijf, verwoording visie en kernwaarden organisatie naar de werkvloer, persoonlijke coaching, afnemen van en advisering n.a.v. persoonlijke profiel analyse (PPA - Thomas International®, persoonlijke licentie) .P&O'er op afroep: periodiek P&O-overleg/begeleiding bij bedrijf, opzet afdeling personeelszaken, begeleiding personeelsoplossingen bij opvolgingsproblematiek.

Trainingservaring:
Maak en geef trainingen en workshops voor ondernemers en (bijna-) leidinggevenden in onderwerpen op personeelsgebied: functioneringsgesprekken, leidinggeven, ziekteverzuimbegeleiding, combinatie werk/privé, gesprekstechnieken, conflicten in gesprekken, hoe motiveer ik, kwaliteitsborging op de werkvloer, werkoverleg/-vergadertechnieken, communicatie.

jan 98 - jan 99

ASV Instroomprojecten
Adviseur:
Acquisitie van bedrijven voor detachering van gesubsidieerde kandidaten, de werving en selectie van de kandidaten. Inkopen opleidingsplaatsen. Als arbeidsmarktdeskundige lid van de OIC (Indicatiecommissie Sociale Werkvoorziening).

jan 97 - jan 98

MF Uitzendbureau
Vestigingsmanager:
(leiden van de - kleine - vestiging in commercieel, financieel en personeel opzicht)

jan 89 - jan 97

EVO, ondernemersorganisatie
Managementassistente:
(secretariaat directie, hoofdbestuur, dagelijks bestuur, personeelszaken, PR)
Nevenactiviteiten: voorzitter stuurgroep communicatie, hoofdredacteur personeelsblad, voorzitter bestuur personeelsvereniging.

jan 83 - jan 89

Ziekenhuis St. Antoniushove
Directiesecretaresse:
Nevenactiviteiten: voorzitter bestuur personeelsvereniging, voorzitter Ouderraad, penningmeester tennisvereniging, voorzitter dansorganisatie.


aph/jun.16

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Uitstekend
Engels Uitstekend
Frans Basis
Duits Uitstekend

Overige vaardigheden

Spreekt en schrijft Nederlands, Duits en Engels.

Hobby's/sport/interesses:


Britse detectives, zowel op TV als in boekvorm (meestal engels), voorzitter St. Tango Argentino Groningen, dansen argentijnse tango, hondentraining, koken.
Voorheen lid Ouderraad, voorzitter Personeelsvereniging, penningmeester tennisvereniging.