Profiel interim professional

    75 - 85
Mijn ervaring is erg divers (zowel branche als rol) en kan voor uw bedrijf van toegevoegde waarde zijn op het snijvlak van Finance, ICT en Logistiek. Als u mij een opdracht gunt krijgt u daarvoor ruime kennis van diverse ERP systemen o.a. SAP, MS Office (vooral Excel) en Hyperion, kennis van diverse processen, iemand die doorvraagt als iets niet helder is, oog heeft voor relaties, posities en gevoeligheden binnen uw bedrijf en op alle niveau's kan acteren. Oud-collega's en relaties omschrijven mij als iemand die hands on is, snel leert, enthousiast is, zich snel aanpast aan nieuwe situaties en verder ambitieus en analytisch is. Ik hou van humor en hard werken en ik krijg veel energie van het naar een hoger plan tillen van uw organisatie en uw medewerkers. Ik vind het plezierig om in een team te opereren, maar kan ook individueel goed uit de voeten. Mijn opleidingsachtergrond is breed en ben nog steeds ambitieus om (verder) te leren.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

MSc in Controlling Nyenrode Business Universiteit 2015 Universiteit Afgerond

    Werkervaring

dec 13 - jun 16

Bakker Groep Coevorden B.V
Controller a.i:
- Splitsing van één B.V. in twee B.V.'s, (balans en resultatenrekening, passiva en activa)
- Ondersteuning bij verkoopproces en due diligence van twee werkmaatschappijen
- Opstellen informatiememorandum voor een herfinancieringsoperatie
- Opstellen interne huurcontracten
- Opzetten en implementeren van een verhuurregister om alle omzetstromen te volgen.
- Ondersteuning bij herstructurering van diverse werkmaatschappijen (opstellen inbreng van activa, beoordelen juistheid notariële akten, begeleiding van een taxatie van het onroerend goed, liquidatie van een werkmaatschappij, oprichting van nieuwe B.V.'s)
- Voorbereiding AvA besluiten o.a. mbt dividenduitkeringen
- Interne verkoop van activa binnen de groep
- Ondersteuning bij samenstellen van de groepsjaarrekening en bepalen consolidatieposten

dec 13 - jun 16

Bakker Oilfield Supply Coevorden B.V
Business controller a.i:
- Opzetten en implementeren kostprijsmodel
- Opzetten en implementeren modellen om kosten te verdelen tussen 5 werkmaatschappijen
- Ontwikkelen en implementeren van diverse managementrapportages
- Opstellen kostenverdeelstaat incl. implementatie in SAP FI/CO
- Verbeteren van processen en betrouwbaarheid van data.
- Betrokken bij informatievoorziening rond reorganisatie

sep 12 - apr 13

EWT
Supply Chain controller a.i:
- Opzetten, beschrijven en implementeren AO voor het gehele complexe, internationale logistieke proces met diverse magazijnen
- Prognose bepalen van de materiaalbehoefte voor een kwartaal
- Planning van de materiaalstroom en allocatie van voorraad naar projecten
- Bewaking van de voortgang van de inkoop van goederen en onderdelen
- Inwerken nieuwe medewerker

dec 11 - feb 12

Enexis BV
Projectcontroller a.i:
- Opzetten rapportagestructuur ten behoeve van projectmanagement en projectleiders;
- Bewaking van gerealiseerde kosten en uren ten opzichte van budget;
- Uitsplitsing tussen kosten en investeringen;
- Schrijven van afwijkingsrapporten;
- Gesprekspartner voor de interne auditafdeling van Enexis

feb 09 - dec 11

Enexis BV
Business Controller a.i:
- Intermediair tussen diverse afdelingen op het gebied van processen en datakwaliteit;
- Optimalisering van de inrichting van het SAP systeem;
- Opzetten van nieuwe interne rapportages voor management, teamleiders
en projectleiders;
- Instrueren, uitleggen van processen en procedures aan (nieuwe) project- leiders met betrekking tot de financiële verantwoording van de projecten
- Opzetten van een kostprijssystematiek voor de planning van onderhoud aan hoogspanningsstations
- Implementeren van deze systematiek in SAP PM
- Berekenen beschikbare capaciteit aan manuren voor nieuwbouwprojecten en onderhoud
- Inwerken van nieuwe vaste medewerker

jan 11 - jun 11

Marvo systeemplafonds BV
Controller a.i:
- Implementeren van het ERP pakket AFAS om te komen tot juiste projectbeoordelingen;
- Opzetten liquiditeitsplanning;
- Algemeen organisatieadvies m.b.t. financiën en strategie;
- Opzetten rapportagestructuren
- Plan van aanpak geschreven voor kostenbeheersing
- Inwerken nieuwe medewerkers en instrueren bestaande medewerkers

jul 08 - jan 09

Essent Netwerk via Yacht
Programma controller a.i:
- Opzetten en verzorgen van maandelijkse rapportages
- Ondersteuning bij opstellen kwartaalprognoses en jaarplan 2009;
- Controle betrouwbaarheid van data in de diverse systemen
- Opzetten van een projectvolgsysteem voor het netdeel Zwolle in Access

nov 07 - apr 08

Schoeller Arca Systems via Yacht
Financial controller a.i:
- Opzetten systeem om controle op intercompany rekening couranten van 60 entiteiten vorderingen en schulden te vereenvoudigen
- Bepalen fair value van diverse soorten vaste activa (machines, gebouwen, matrijzen) t.b.v. IFRS
- Assisteren bij het opzetten van een internationaal cashmanagement- systeem (i.s.m. de treasurer en de betrokken bank)
- Opzetten van een geautomatiseerd model voor de specificaties van de jaarrekening vanuit Hyperion;
- Ontwikkelen van een geautomatiseerd model voor bepalen van covenant ratios vanuit Hyperion;
- Ontwikkelen van diverse andere rapportages vanuit Hyperion
- Beoordeling van de jaarcijfers die door de internationale entiteiten worden opgeleverd

jan 07 - okt 07

Gemeente Zwolle via Yacht
Adviseur Interne Controle a.i:
- Ontwikkelen en uitvoeren van interne controleprogramma's bij diverse eenheden van de Gemeente Zwolle
- Implementeren van duidelijke manier van rapporteren en follow-up cyclus
- Rapporteren van de bevindingen aan het eenheidsmanagement;
- Ondersteuning bij de planning van de interne controlewerkzaamheden

feb 01 - okt 05

Van Dijk Studieboeken BV
Controller:
- Opzetten en optimaliseren van een planning- en controlcyclus
- Samenstellen van afdelingsbudgetten
- Implementeren van budgetten in BAAN IV
- Samenstellen van jaarrekeningen en publicatierapporten van enkele werkmaatschappijen
- Opzetten en bewaken cashflowplanning
- Maken van bedrijfseconomische analyses, calculaties en rapportages van gegevens uit diverse systemen
- Maken van procesbeschrijvingen en werkinstructies
- Maken en/of beoordelen van investeringscalculaties en efficiency- voorstellen (businesscases)
- Verbeteringen van AO/IC + ontwikkelen en implementeren van beheersinstrumenten (voorbeelden zijn: vastleggen van autorisaties, maken van beheermodel; het inzichtelijk maken van de stroom
creditnota's + het doen van audits op naleving van de procedures)
- Superuser voor de afdeling Finance & Control bij herautomatisering
- Beschrijven van functionele processen en het beoordelen van functionele beschrijvingen van processen van anderen die later nog geïmplementeerd moesten gaan worden

nov 98 - jan 01

Codis BV
Assistent Controller:
- Maandelijks managementrapportage
- Marge-analyse per productgroep
- Bonusberekeningen maken voor afgesloten verkoopcontracten
- Bonusberekening maken voor medewerkers sales
- Consolidatie van meerdere administraties
- Hyperion rapportage aan het hoofdkantoor incl. forecast
- Liquiditeitsplanningen
- Coördineren werkzaamheden rond het samenstellen van de jaarrekening
- Kostenverdelingen maken t.b.v. doorbelasting interne kosten afdelingen
- Samenstellen van incidentele rapportages (interne en externe klanten)
- Inrichten ERP systeem MUIS

feb 95 - okt 98

Ambrosius Transporten BV
Financieel medewerker:
- Planning van te rijden ritten; factureren van de gereden ritten
- Opzetten en bijhouden van een palletadministratie
- Onderhouden van het kwaliteitssysteem (ISO 9002)

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Dutch Moedertaal
English Goed
German Basis
Spanish Basis

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

2013 – 2015 Districtspenningmeester Rode Kruis Drenthe te Beilen

- Verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen het district Drenthe, bestaande uit 17 afdelingen
- Lid van het dagelijkse bestuur
- Opstellen van begrotingen en jaarrekeningen (samen met de afdelingen)
- Als bestuur hebben we vorm gegeven aan een veranderingstraject binnen de Rode Kruis organisatie in Drenthe
- Uitdragen van het landelijke beleid naar de afdelingen binnen Drenthe
- Verantwoordelijkheden werden geconcentreerd bij de districten en minder autonomie voor de afdelingen; zowel bestuurlijk als financieel


2003 – 2005 Penningmeester voetbalvereniging HZVV te Hoogeveen

- Verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de club, bestaande uit 800 leden
- Lid van het dagelijkse bestuur
- Opstellen jaarrekeningen
- Opstellen begroting
- Sturing geven aan 4 medewerkers
- Ontwikkelen en opstellen interne rapportages voor het bestuur
- Contactpersoon voor de externe accountant.

Hobby’s:
- Tennissen
- Wandelen
- Fietsen
- Biljarten
- Reizen