Profiel interim professional

    75 - 125
Als projectmanager(PM)/business consultant(BC)/product owner(PO) verschillende projecten getrokken voor de herinrichting van bedrijfsprocessen en implementatie van IT middelen om deze bedrijfsprocessen te optimaliseren, in verschillende sectoren. 
Algemeen: -PO SW product tbv service mngt, impl agile werkwijze mbv JIRA, eigenaar roadmap/backlog Media: -PM digitalisering productie proces -PM invoering CRM, herinrichting processen, implementatie campagne mngt / DWH / BI -PM implementatie klantbehoud proces, procesinrichting, IT inrichting -PM klantcontact mngt omgeving, procesinrichting, implementatie IT omgeving Transport&Logistiek: -PO bij 2 OpenErp impl., agile/scrum/user stories mbv JIRA tooling Zorg: -PM Electronisch Voorschrijven, procesinrichting, IT-implementatie -PM ECD, procesinrichting, methode selectie, business case -PM nieuwe HRM omgeving -BC, customer journey analyse, user stories beschrijving Kansspelen: -BC, (her)inrichting nieuwe processen tbv marketing divisie

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

HTS Elektrotechniek: Informatiekunde Hogeschool Den Haag 1983 Universiteit Afgerond

    Werkervaring

mei 00 - heden

Sijthoff Pers
Manager Operations:
• Lid van het directie team van de uitgeverij
• Resultaat verantwoordelijk voor de sector Operations (ca. 15 M€), 145 medewerkers, 4
afdelingen (Traffic, Productie, Procesmanagement, Applicatieontwikkeling)
• Eindverantwoordelijk voor de organisatorische inrichting van de nieuwe divisie
• Eindverantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een meerjarig beleidsplan (meer
product/proces gericht) voor de sector ('af van de functionele verkokering')
• Eindverantwoordelijk voor de organisatorische ontvlechting van de afdeling Operations (HaH en dagblad)
• Verantwoordelijk voor de ketenregie binnen de uitgeverijen, incl. de afstemming met de drukkerij

nov 15 - dec 15

DeLotto/Staatsloterij
Business consultancy:
project inrichting marketing processen beoogde fusie organisatie
DeLotto/Staatsloterij:
• Ontwikkelen en beschrijven van de marketing processen voor de nieuw te vormen Marketing
organisatie.
• In samenwerking met ATKearney workshops begeleid voor het in kaart brengen van de as-is en de gewenste to-be situatie.
• Resultaten verwerkt in Visio proces schema's, procesbeschrijvingen en RACI schema's tot uiteindelijk, in samenwerking met ATKearney, een proces handboek.

jan 15 - jun 15

Amie
Projectmanager Elektronisch Cliënten Dossier (ECD):
vervanging papieren cliënten dossier door een ECD met koppelingen naar de mantelzorg
• Organiseren en begeleiden van workshops (ism Accordis) voor de vaststelling van de uitgangspunten en fasering van het project. Vaststelling te gebruiken methodiek (Omaha, 4
domeinen zorgleefplan, Nanda NIC/NOC). Fasering intra vs. extramuraal, aankoppeling
behandeldienst. Hoe om te gaan met de mantelzorg.
• Multidisciplinair ingericht projectteam met vertegenwoordiging vanuit intra- en extramurale zorg,
kwaliteit, opleiding, OR en externe consultant.
• Afronding definitie fase met de onderstaande deliverables
• Huidige zorgproces in kaart gebracht.
• Gewenste zorgproces op basis van de Omaha systematiek in kaart gebracht.
• Omaha inrichting binnen ONS uitgevoerd
• Aanpak voor de koploper teams gedefinieerd.
• Leerplan cliënt gericht werken met een ECD gedefinieerd.
• Aantal strategie sessie met de leverancier van het zorgsysteem gevoerd voor de (toekomstige)
inrichting van het ECD voor de behandeldienst

feb 13 - mrt 15

Amie
Projectmanager Nieuwnet:
implementatie nieuwe IT-infrastructuur
• Herinrichting project en projectorganisatie
• Migratie naar nieuwe gevirtualiseerde omgeving
• Herijking keuze IT leverancier met validatie TO
• Selectie nieuwe ICT beheerpartij
• Implementatie/migratie naar nieuwe ICT partij
• Selectie en implementatie nieuwe printerleverancier voor de netwerkprinters
• Herinrichting IT-beheer organisatie, inrichting decentraal functioneel applicatiebeheer
• Opstellen/afstemmen SLA met nieuwe ICT partij

sep 14 - feb 15

Amie
Projectmanager Elektronisch Voorschrijf Systeem:
elektronisch voorschrijven van medicatie van artsen naar de apotheek , gebruik van het systeem door de zorg medewerkers
• (Her)inrichting processen
• Inrichten koppeling met zorgsysteem (ONS/Nedap)
• Inrichten koppelingen met apotheker systemen (Pharmacom)
• Opleiden gebruikers
• Coördinatie gebruikers acceptatie testen / ketentest / livegang

sep 14 - feb 15

Amie
Projectmanager IT inrichting Behandeldienst:
implementatie specifieke IT middelen voor de medewerkers van de behandeldienst (artsen, fysiotherapeuten etc.)
• Implementatie van een aantal specifieke systemen voor de behandeldienst ism externe ICT
beheerpartij
• Medicom, Spirometrie, Telecardiologie, gebruik mobiele middelen voor wond fotografie

apr 14 - feb 15

AboveIT
Projectmanager OpenErp implementatie bij Protempo:
vervanging bestaande oude ERP door nieuw
ERP systeem (verkoop/inkoop/logistiek/magazijn/financieel/personeel)
• Definitie user stories tbv software ontwikkeling
• Inrichten software ontwikkeling (mbv JIRA)
• Aansturing software ontwikkelaars in Nederland en India
• Opzet en coördinatie gebruikers acceptatie testen
• Opzet en coördinatie ketentesten
• Opzet en coördinatie livegang
• Begeleiding nazorgfase
• Coördinatie planning en projectbudget

mrt 14 - feb 15

Amie
Projectmanager HRM systeem:
vervanging huidige HRM systeem (PA en SA), herinrichting processen
PA en SA
• Opstellen PVE tbv leveranciers selectie
• Selectie nieuwe leverancier voor HRM systeem
• (Her)inrichting processen PA en SA
• Inrichting Talent & Salaris van VISMA
• Inrichten koppeling VISMA met ONS
• Data conversie vanuit de oude systemen
• Opleiden gebruikers
• Coördinatie ketentest met ONS
• Coördinatie gebruikers acceptatie test
• Coördinatie livegang per 1/1/2015

jan 14 - apr 14

Amie
Projectmanager realisatie ICT-strategie:
nota: ontwikkelen beleid + roadmap van ICT projecten voor
3 jaar
• Inventariseren van de ICT behoefte voor de komende jaren, op basis van het koersdocument van de organisatie, bij de verschillende divisie managers
• Vertalen van deze functionele behoefte naar een gewenst applicatie landschap met een aantal
ontwikkel uitgangspunten (zoals bv. SaaS, werkplek infrastructuur)
• Het opzetten van een roadmap met een looptijd van 3 jaar om tot deze gewenste eindsituatie te komen.
• Het vertalen van deze roadmap naar een meerjaren financieel kader om de roadmap te kunnen
realiseren
• Het definiëren en inrichten van de gewenste I&A organisatie (beheer en ontwikkeling) om de ICT
ontwikkeling binnen Amie te kunnen realiseren en beheren
• Het opzetten van een projectorganisatie om de roadmap te kunnen realiseren

sep 13 - apr 14

AboveIT
Projectmanager OpenErp implementatie bij Beurtvaartadres:
vervanging bestaande oude ERP door nieuw ERP systeem (verkoop/inkoop/logistiek/magazijnaansturing/financieel)
• Definitie user stories tbv software ontwikkeling
• Inrichten SCRUM software ontwikkeling (mbv JIRA)
• Aansturing software ontwikkelaars in India
• Opzet en coördinatie gebruikers acceptatie testen
• Opzet en coördinatie livegang
• Begeleiding nazorgfase
• Coördinatie planning en projectbudget

sep 12 - okt 13

NRC
Projectmanager Klant Contact Management:
voor het bedrijfsonderdeel Klantenservice
professionaliseren van de afhandeling van klant contacten
• (her-)Inrichting bedrijfsprocessen mbt klant contact afhandeling
• Selectie en implementatie van een nieuw multichannel klant-contact-managementsysteem.
• Inrichting kennisbank en FAQ
• (her-)Inrichting Selfservice omgeving NRC
• Inrichting omgeving voor het gestructureerd verwerken van binnenkomende e-mails
• Aansturing ICT team voor technische realisatie
• Opstellen raamovereenkomst en SLA met externe partij
• Inrichting van een management dashboard voor dagsturing klantenservice
• Inrichting management rapportages

jun 12 - sep 13

NRC
Projectmanager LED:
leveranciersselectie voor de realisatie en aansturing van 3 grote LED schermen
(3x8m) voor het nieuwe pand van NRC in Amsterdam
• Opstellen PVE incl. CMS systeem
• Coördineren leveranciersselectie incl. uitvoering POC
• Opstellen van een redactioneel concept (tekst en beeld) in samenwerking met de hoofdredactie

mrt 12 - jun 12

NRC
Optimaliseren orderstroom vanuit Sales:
Media (1-3-2012 tot 1-6-2012)
• Business consultancy opdracht: herinrichting crediterings- en facturatieproces binnen het advertentiebedrijf met als doel uitstaande crediteringen substantieel te verlagen
• (her-)Inrichting bedrijfsprocessen bij het advertentiebedrijf en financien
• Aanpassen IT systemen om handling te verlagen
• Optimaliseren orderstroom vanuit Sales
• Verbeteren managementinformatie

okt 11 - mrt 12

NRC
Projectmanager Inrichting klantbehoud:
voor het bedrijfsonderdeel Lezersmarkt mogelijk maken tot het kunnen uitvoeren van retentie gesprekken
• (her-)Inrichting bedrijfsprocessen in samenwerking met de retentie manager
• Selectie en implementatie nieuwe externe call-center partij
• Vaststelling applicatieomgeving in samenwerking met ICT architecten
• Aansturing ICT team voor technische realisatie
• Opstellen raamovereenkomst en SLA met externe partij
• Inrichting BI omgeving tbv management informatie en aansturing externe partij

feb 11 - aug 11

ING
Product Owner:
Teamlead business project Multi-Channel-Forms: een centrale kanaaloverstijgende oplossing voor het ontwikkelen en beheren van (intelligente) elektronische formulieren
• Aansturing business team
• Definitie en uitwerking business requirements en user stories
• Opzet en uitvoer test strategie
• Inrichting ontwikkel/test-omgeving
• Opzet en uitvoering van gebruikers acceptatie testen.
• Herinrichting functionele beheerorganisatie van de nieuwe applicatie
• Definitie en inrichting nieuw team voor het ontwikkelen en beheren van e-forms

apr 10 - feb 11

ING
Projectmanager EVA (Email Voor Alles):
belast met de doorontwikkeling van het e-mail outbound kanaal als volwaardig DM kanaal binnen ING
• Opzet business case
• Aansturing business requirements analyse team
• Aansturing IT projectmanager
• Zorgdragen voor juiste business afstemming om deze nieuwe omgeving in te zetten
• Definitie applicatie architectuur in samenwerking met corporate ICT architecten
• Implementatie centrale e-mail datamanagement omgeving voor opslag en beheer van e-mail
gegevens, agile/scrum traject
• Implementatie centrale component voor het opmaken, archiveren en beheren van e-mail berichten.
• Inrichten processen binnen ING voor het gebruik en beheer van e-mailgegevens
• Inrichten BI omgeving om totale e-mail funnel te kunnen volgen en analyseren

dec 09 - apr 10

ING
Business analist inrichting e-mail outbound marketingkanaal:
Retail (1-12-2009 tot 1-4-2010)
Business consultancy opdracht:
• Gedelegeerd opdrachtgever/business analist inrichting e-mail outbound marketingkanaal bij de afdeling Mail binnen de sector directe verkoopkanalen.
• Aansturing externe consultancy partij.
• Validatie deliverables: procesanalyses, RACI matrices, risicoanalyse, verbeterpunten analyse.
• Verantwoordelijk voor inbedding in de lijnorganisatie.
GGD Arnhem:
Business consultancy opdracht:
• Inventarisatie en herinrichting van de registratieve processen binnen de Maatschappelijke Zorg (MZ).
• Inventariseren en herdefiniëren van de benodigde stuurinformatie en productie indicatoren binnen de unit MZ.
• Vaststellen benodigde IT infrastructuur voor de realisatie van de gewenste stuurinformatie en productie indicatoren.
• Advisering t.a.v. de inrichting van de toekomstige BI omgeving.

jan 08 - jul 09

ADNieuwsMedia
Projectmanager CRM project:
Verantwoordelijk voor de opzet van de business case
• Herinrichting van de commerciële processen uitgevoerd
• Definitie en inrichting van een nieuwe applicatiearchitectuur (analyse omgeving, datawarehouse,
campagne management systeem, logistiek management systeem),
• Inrichting van een nieuwe DWH omgeving:
• Leveranciersselectie: op basis van managed service uitbesteed,
• Workshops georganiseerd tbv requirements definitie informatiegebieden
• Aansturing externe partij mbt realisatiefase (ETL inrichting)
• Unit- en ketentest-plannen ontwikkeld
• Acceptatieproces begeleid
• SLA uit onderhandeld met managed service DWH partij
• Inrichting nieuwe campagne management omgeving
• Activering e-mail als nieuw outbound kanaal
• Leverancierselectie uitgevoerd
• Projectleider aangestuurd mbt realisatiefase
• SLA uit onderhandeld met externe partij
• Herinrichting oplagesysteem
• Nieuwe BI omgeving ingericht voor de business:
• Selectie BI tool (BO vs. Microstrategy)
• Dashboard voor het MT laten ontwikkelen

sep 05 - mrt 09

ADNieuwsMedia
Informatiemanager (Lezersmarkt, HR, Finance):
Verantwoordelijk voor de integratie van de WEBshop omgeving in de CRM infrastructuur.
september 2005 - maart 2009 ADNieuwsMedia B.V.

Divisie Lezersmarkt:
Informatiemanager (Lezersmarkt, HR, Finance)
• Lid van het management team van de sector Lezersmarkt (Circulation, Branding, Pr en Communicatie,
Marketing) en uit dien hoofde mede bepalend en verantwoordelijk voor sectorbeleid.
• In overleg met het management, de applicatiebeheerder en key-users vanuit een bedrijfsmatige
optiek de informatiebehoeften bepalen.
• Verantwoordelijk voor de selectie en strategisch/tactisch aansturing van externe ICT leveranciers.
• Verantwoordelijk voor het opstellen, beoordelen en bewaken van de uitvoering van de SLA's met de externe ICT leveranciers.
• In samenwerking met de andere informatiemanagers en de CFO verantwoordelijk voor het opstellen
voor het concern informatiebeleid en informatieplan (incl. applicatie roadmap en projectenportfolio)

jul 04 - sep 05

Utrechts Nieuwsblad
Business Information Manager (BIM):
Lid van het managementteam van de uitgeverij en uit dien hoofde medebepalend en verantwoordelijk
voor algemeen beleid.
• Adviseren van de directie en lijnmanagers ten aanzien van inzet van ICT middelen
• Verantwoordelijk voor de realisatie van de juiste managementinformatie binnen de uitgeverij.
• Verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen en bewaken van het Informatieplan.
• In overleg met het management, de lokale applicatiebeheerder en key-users vanuit een bedrijfsmatige
optiek de informatiebehoeften bepalen.
• Verantwoordelijk oor het opstellen, beoordelen en bewaken van de uitvoering van de SLA's tussen de eigen uitgeverij en ICT/K (interne IT leverancier).
Projectmanager fusie oplage systemen:
• Verantwoordelijk voor de integratie van de oplage systemen van UNHC en Algemeen Dagblad
naar 1 oplage omgeving voor het nieuwe AD
• Herinrichting oplage processen begeleid
• IT leveranciers aangestuurd tbv de realisatie van het nieuwe oplage systeem
• Aansturing distributieorganisatie opnieuw ingericht (proces + systeem)

jan 02 - jan 03

Sijthoff Pers
Programma manager digitalisering productieproces:
• Eindverantwoordelijk voor de digitalisering van het productie proces
• Verantwoordelijk voor de aansturing van de externe IT projectleider.
• Verantwoordelijk voor de doorvoering van proceswijzigingen en veranderende werkwijzen
• Verantwoordelijk voor de (her)inrichting van functies agv de digitalisatie.
• Verantwoordelijk voor de doorvoering van organisatorische veranderingen agv de digitalisering
van het proces

jan 98 - dec 00

Sijthoff Pers
Hoofd IT:
• Resultaat verantwoordelijk voor de afdeling
• Coachen en stimuleren van een team van 25 medewerkers (2 groepsleiders)
• Opstellen en bewaken van jaarlijkse IT plan en meerjaren onderhouds- en investeringsplannen
• Adviseren van het management van Sijthoff Pers ten aanzien van de toepassing van IT voor de bedrijfsvoering en over de inrichting/ontwikkeling van de IT functies binnen het bedrijf
• Zorgdragen voor exploitatie & beheer van de automatiseringsomgeving
• Verantwoordelijk voor de invoering van ITIL (procesmatig werken) binnen de afdeling

jan 92 - okt 98

Sijthoff Pers
Projectleider IT Jaar2000:
breed verband, in samenwerking met andere Hoofden IT:
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van informatiesystemen en technische infrastructuur
• Verantwoordelijk voor de selectie van automatiserings leveranciers
1992 - oktober 1998 Fokker Space B.V.

jan 97 - jan 98

Fokker Space
Hoofd Automatisering:
• Lid Management Team
• Medeopsteller beleidsplan Facilitair Bedrijf
• Resultaat verantwoordelijk voor de afdeling (exploitatie 6 M€, investering 1,5 M€)
• Coachen en stimuleren van een team van 18 mensen (incl. 1 teamleider)
• Adviseren van het Management van Fokker Space ten aanzien van de toepassing van IT voor de bedrijfsvoering en over de inrichting/ontwikkeling van de IT functies binnen het bedrijf
• Zorgdragen voor de ontwikkeling van informatiesystemen en de technische infrastructuur
• Zorgdragen voor exploitatie & beheer van de automatiseringsomgeving
• Verantwoordelijk voor de selectie van juiste automatiserings leveranciers

jan 96 - jan 97

Fokker Space
Informatie Manager / Financial Controller:
• Lid Management Team
• Mede opsteller beleidsplan Service Unit.
• Definiëren en realiseren informatieplan Service Unit
• Coördineren automatiseringbehoefte binnen de Unit
• Vertegenwoordiger informatie managers binnen de IT stuurgroep van Fokker Space
• Verantwoordelijk voor de realisatie van het IT infrastructuurplan van Fokker Space (tijdas van 2 jaar)

jan 92 - jan 96

Communicatie Infrastructuur
Projectleider:
Projectleider realisatie tele- en datacommunicatie infrastructuur nieuwe vestiging in Leiden
(selectie en invoering).
• Projectleider realisatie Kantoor Informatie Systeem.
• Ontwerp informatie-infrastructuur FSS
• Accountmanager vanuit de afdeling voor de Business Unit Simulators.
IT-controller / Service Level Manager
• Afsluiten/onderhouden contracten met IT-leveranciers
• Afsluiten/onderhouden Service-Level-Agreements met de Business Units binnen FSS
• Opstellen IT-begroting / budgetbewaking
• Opstellen kwartaalrapportages

jan 84 - jan 92

Fokker Aircraft B.V
Netwerktechnicus:
• Datacommunicatiespecialist
• Consultant Datacommunicatie
• Groepsleider Netwerkontwikkeling

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Duits Basis

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Vrijwilligerswerk voetbalclub waaronder 3 jaar bestuursfunctie, portefeuille voetbaltechnische zaken.