Profiel interim professional

    120 - 150
Stefan van der Kwaak kan vanuit een helikopterview snel overzien welke knelpunten er binnen een organisatie zijn. Hij weet door zijn belangstelling, zelfverzekerdheid en openhartigheid het vertrouwen van mensen te winnen. Zijn analyses zijn to the point, gebaseerd op scherpe waarneming. Hij weet focus aan te brengen en slaagt erin om dit op een overtuigende manier over te brengen. Mensen werken graag met en voor Stefan en waarderen zijn empathie, doorzettingsvermogen en gedrevenheid, maar ook zijn relativeringsvermogen en zelfspot. In teamverband weet hij mensen te binden door zijn enthousiasme en creativiteit en neemt hij mensen mee op zoek naar ‘out of the box’ oplossingen.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 1990 Post doctoraal Afgerond
Post Graduate Opleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam 2013 Studerend

    Werkervaring

jan 00 - jan 11


:
Zelfstandig Consultant (vanaf januari 2013)
Onder de naam Inter-Esse Consultancy Interminmanagement worden opdrachten uitgevoerd. Inter-Esse richt zich op het bieden van oplossen van vraagstukken op het gebied Management en Organisatie bij organisaties in (vooral) de publieke sector. Inter-esse adviseert het management van organisaties over de wijze waarop veranderingen op succesvolle wijze kunnen worden doorgevoerd en hoe medewerkers hierin kunnen worden betrokken.
Lopende opdrachten vinden plaats bij Logius en ABN Amro.

Interim Manager in dienst van Stichting Intermin (2009-2012)
De Stichting Intermin detacheert managers binnen de Rijksoverheid en stelt daarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal.
Opdracht: Advies Informatievoorziening Agrarische Sector
Taken en verantwoordelijkheden
- Onderzoek optimaliseren informatiestromen agrarische sector.
Resultaten
- Voorstel voor nieuwe inrichting informatiestromen en een nieuw concept voor toezicht; draagvlak hiervoor binnen bestuurlijk netwerk.
Opdracht: Inrichting Governance Standard Business Reporting (SBR)
SBR regelt de gestandaardiseerde system-to-system aanlevering van financiële verantwoordingsinformatie van bedrijven aan overheidsinstanties.
Taken en verantwoordelijkheden
- Uitwerken beleidskader SBR financiële informatievoorziening.
- Coördineren inzet van de verschillende ketenpartners zoals Belastingdienst, CBS, Kamer van Koophandel, accountantsbureaus, softwareleveranciers.
Resultaten
- Plan voor implementatiestrategie SBR opgeleverd.
- Governance SBR ontworpen en ingericht op bestuurlijk en operationeel niveau.
Opdracht: Interimmanager P&O kerndepartement Justitie
Taken en verantwoordelijkheden
- Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van 1500 medewerkers.
- Basis leggen om te komen tot een Dienstencentrum.
Resultaten
- Schets Dienstencentrum opgeleverd en veranderingstraject in gang gezet.
- Nieuwe HRM concepten uitgerold met steun van het lijnmanagement.

Directeur Wateringse Veld College in Den Haag (2005 -2009)
Het Wateringse Veld College is een scholengemeenschap voor mavo, havo en (tweetalig) vwo. Deze school maakt deel uit van de Scholengroep Den Haag Zuidwest, het voormalige Terra College.
Taken en verantwoordelijkheden
- Eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van een schoolorganisatie met circa 100 personeelsleden en 1000 leerlingen.
- Letterlijk en figuurlijk opbouwen van een nieuwe school inclusief gebouw, personele bezetting, groeiend aantal leerlingen en relaties met stakeholders.
- Ontwikkeling en implementatie nieuw onderwijsconcept (meer) is gericht op het verwerven van vaardigheden / competenties.
Resultaten
- Vertrouwen van leerlingen, docenten, ouders, toeleverende basisscholen en de inspectie gewonnen en behouden ondanks grote vertraging bij de nieuwbouw. Medio 2008 is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen.
- In drie jaar tijd is de school gegroeid van 650 naar 1000 leerlingen.
- In nauw overleg met alle betrokkenen een nieuw onderwijsconcept ontworpen en ingevoerd.

Directeur Bedrijfsvoering VTL: Vakopleiding Transport en Logistiek (2001-2005)
De stichting VTL is het branche- en opleidingsinstituut voor de sector transport en logistiek. VTL verzorgt opleidingen en fungeert als - wettelijk aangewezen - kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB).
Taken en verantwoordelijkheden
- Direct leidinggevend aan de managers van de afdelingen Financiën, P&O, ICT en Innovatie & Ontwikkeling.
- Analyseren en herstructureren bedrijfsvoering: meer transparantie en prikkels tot efficiency
- Directievertegenwoordiger van VTL in het COLO, de koepelorganisatie van kenniscentra.
Resultaten
- Reorganisatie doorgevoerd waarbij business units zijn ingevoerd en de organisatie meer klantgericht is geworden.
- Kosten transparant gemaakt en een kostenallocatie methode ontwikkeld en ingevoerd.
- Nieuwe kwalificatiestructuur voor het onderwijs (ROC’s) in de sector ontwikkeld en ingevoerd.

Finance Director TNT Logistics Benelux (1998-2001)
De business unit TNT Logistics Benelux is ontstaan na de overname van TNT door PTT Post. De unit, met een jaaromzet van €175 mln en circa 1500 fte, levert logistieke diensten aan grote internationale opdrachtgevers.
Taken en verantwoordelijkheden
- Verantwoordelijk voor het gehele financiële beleid van de business unit van TNT Logistics Benelux. Medeverantwoordelijk voor de inrichting van deze nieuwe business unit en de (financiële) integratie.
- Ontwikkeling nieuwe logistieke business concepten voor grote opdrachtgevers (supply chain management)
Resultaten
- Samenvoeging financiële afdelingen van TNT en PTT Post; nieuwe werkprocessen ontwikkeld en ingevoerd. Oplevering maandrapportage verkort van 10 naar 5 werkdagen.
- Acquisitie van enkele grote internationale opdrachtgevers.

Manager Finance PPL: Post Logistiek (1994-1997)
De business unit PPL leverde integrale logistieke dienstverlening (opslag, distributie, ICT) aan grote opdrachtgevers zoals producenten, importeurs en retailorganisaties. Eind 1997 is PPL opgegaan in het hierboven genoemde TNT Logistics Benelux.
Taken en verantwoordelijkheden
- Verantwoordelijk voor het gehele financiële beleid van de business unit.
- Als lid van het managementteam nauw betrokken bij de strategische beleidsvorming en de overname (due diligence) van transportbedrijven en logistieke dienstverleners.
Resultaten
- Adequate planning & controlcyclus ontworpen en ingevoerd.
- Financiële resultaat in twee jaar tijd omgebogen van zwaar verlieslatend tot een marktconforme winst door reductie van kosten en verbeteren van efficiency.

Projectleider new business PPL (1993-1994)
De business unit PPL leverde integrale logistieke dienstverlening; zie verder hierboven.
Taken en verantwoordelijkheden
- Opstellen en uitwerken van een nieuwe commerciële strategie gericht op integrale logistieke dienstverlening o.a. in samenwerking met AT Kearney.
Resultaten
- Business plan opgeleverd dat door de concerndirectie is geaccordeerd.
- Twee grote opdrachtgevers verworven en geïmplementeerd.

Beleidsmedewerker afdeling Control en Financieel Beheer PTT Post (1990-1993)
De afdeling Control en Financieel Beheer (CFP) maakte deel uit van het hoofdkantoor van PTT Post en adviseerde de centrale directie PTT Post.
Taken en verantwoordelijkheden
- Als ‘high potential’ persoonlijk adviseur van één van de leden van de centrale directie (RvB) PTT Post inzake strategie nieuwe business units.
- Inrichten van de (concern-)control functie voor nieuw opgerichte business units.
Resultaten
- Mogelijkheden tot winstverbetering per business unit in kaart gebracht.
- Een nieuw systeem van managementinformatie ontworpen en ingevoerd in samenwerking met McKinsey.

Stagiair bij het Ministerie van Economische Zaken (1990)
De stage bij de afdeling Algemeen Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken maakte deel uit van de post-doctorale opleiding BOFEB.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Frans Basis
Duits Goed

Overige vaardigheden

Strategie ontwikkeling
Bedrijfsvoering
Governance vraagstukken (vooral binnen de Rijksoverheid)
Kennis er ervaring met invoering SBR (Standard Business Reporting)

Hobby's/sport/interesses:

1982 - 1992 Lid van de studentenroeivereniging ‘Skadi’ in Rotterdam.
- Bestuurslid
- Trainer / coach van wedstrijdroeiers.
- Voorzitter Nieuwe Leden Commissie.
- Hoofdredacteur van het verenigingsblad.
Momenteel nog steeds als ‘Lid van Verdienste’ aan ‘Skadi’ verbonden.

1993 - 2001 Lid van de roeivereniging ‘De Laak’ in Den Haag.
- Bestuurslid.
- Opbouw jeugdafdeling

2002 - 2009 Voorzitter van de oudercommissie van het kinderopvangcentrum 2 Weidevogels in Ypenburg

2010- heden Kerkrentmeester/penningmeester van de kerkelijke gemeente (PKN) in Ypenburg.