Profiel interim professional

Senior financial professional met een controlling achtergrond. Hij is een verandermanager met veel ervaring in het vereenvoudigen en optimaliseren van diverse processen binnen een onderneming, mede in relatie tot de automatiserings aspecten binnen een onderneming. Hij heeft daardoor een hands-on-mentaliteit ontwikkeld, maar kan ook op afstand zaken overzien en hieraan sturing geven om tot gewenste resultaten te komen. Hij is een people manager die zijn medewerkers de ruimte geeft en motiveert. Peter communiceert helder en duidelijk en houdt van het tijdig nakomen van afspraken. Vanuit diverse functies heeft hij ook veel ervaring opgedaan betreffende statutaire, fiscale en juridische aspecten van een onderneming.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Doctoraal Controlling Universiteit Nijenrode 2005 Universiteit Afgerond
Post-Hbo Controlling Stichting Nederlandse Management Examens 1998 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

jan 13 - heden

SorgHuys Investment NV / Stichting
Financieel directeur / bestuurder:
Emissiehuis van fondsen in Nederland en Duitsland gericht op wonen, zorg en welzijn. Structureren en ontwikkelen van vastgoed in de zorg (zowel care als cure).
• Algemeen bestuur;
• Consulting zorg ondernemers;
• Compliance (AFM);
• Acquisitie & aankoop vastgoed en Due Diligence;
• Financial engineering fondsen;
• Financiering vastgoed;
• Structurering fondsen (financieel; fiscaal; juridisch);
• Audit;

jan 13 - heden

SorgHuys Asset Management B.V
Financieel directeur:
Financieel directeur
SorgHuys AM verzorgt administratie en asset-management voor diverse ondernemingen en fondsen.
• Algemeen bestuur en statutaire verplichtingen;
• Financieel & Administratief management;
• Samenstellen en deponeren jaarrekeningen;
• Fiscale aangiften (btw; vpb);

jan 07 - jan 13

SHF Real Estate B.V
CFO / Financieel directeur:
SHF voert het management en beheer over fondsen met in Duitsland aangekocht vastgoed.

Taken en verantwoordelijkheden
• Bepaling financieel en economisch beleid;
• Invulling geven aan statutaire verplichtingen naar toezichthouders en Stakeholders;
• Bestuurder diverse vennootschappen.
• Verantwoordelijk voor Financial en management accounting.
• Contactpersoon voor diverse Stakeholders (juristen, accountants, banken, ect.);
• Invulling geven aan en het structureren van het informatiesysteem.
• Opzetten en onderhouden AO/IC.
• Verantwoordelijk voor Financial engineering, financieren en structureren fondsen.
• Due diligence investeringsproposities.
• Mede voorzitten jaarlijkse bijeenkomsten investeerders;
• Structurering juridische en fiscale structuur;
• Werving & Selectie Personeel en verantwoordelijk voor HRM beleid;
• Samenstellen / deponeren jaarrekeningen fondsen en ondernemingen binnen de groep;

jan 02 - jan 07

Ernst & Young
Onderhouden contacten met accountant en besturen deelnemingen:
Sr. Manager Reporting/Controlling
EY is een van de vier grote accountantskantoren wereldwijd.

Taken en verantwoordelijkheden
• Directe aansturing van afdelingen Reporting en Controlling (ong.16 fte's);
• Werving en selectie medewerkers;
• Opstellen van de interne jaarrekening en externe jaarrekening van Ernst & Young en al haar deelnemingen;
• Onderhouden contacten met accountant en besturen deelnemingen voor controle jaarrekeningen en naleving van SOX vereisten;
• Verantwoordelijk voor rapportage en analyse van de resultaten aan besturen EY Nederland, Europese Area en EY Global;
• Consolidatie balans en resultaten van EY en deelnemingen;
• Herstructurering periodieke rapportage processen;
• Herinrichting informatiestructuur;
• Internationale contacten en projecten;
• Betrokken bij diverse internationale projectgroepen (implementatie Global FIS, selectie en implementatie van planningssysteem en Area Task Force);
• Betrokken bij de herstructurering van de juridische structuur EY;
• Betrokken bij Europese aanbestedingen.

mei 99 - dec 01

Uniekaas Holding BV
Manager Financiën & Automatisering:
Uniekaas verkoopt en produceert kaas voor met name de Nederlandse markt.

Taken en verantwoordelijkheden
• Geeft direct leiding aan hoofden van financiële administraties, controllers van vestigingen (50 fte's) en afdeling automatisering;
• Bepaling financieel en economisch beleid;
• Werving en selectie personeel;
• Contactpersoon voor diverse Stakeholders (juristen, accountants, banken, ect.);
• Herstructurering van de F&A-organisatie en informatievoorziening;
• Herstructureren AO/IC en periodieke rapportagestructuur;
• Herstructurering van de juridische structuur en fiscale structuur;
• Selectie en implementatie van een ERP-systeem, financieelsysteem, personeelsinformatiesysteem, Lotus Notes (E-mail), CRM-systeem, integrale telefooncentrale, etc.; optimalisatie data-opslag en beveiliging;
• Maandelijkse rapportages en analyses van de resultaten, consolidatie en opstellen jaarrekeningen, prognoses en begroting van holding en deelnemingen;
• Opzetten van een treasury structuur (cashmanagement, creditmanagement, etc.);
• Opzetten kostprijsmethodiek;
• Herstructurering van de verzekeringsportefeuille;
• Afdekken van valuta risico's;
• Betrokken bij acquisitie van bedrijfsonderdelen;
• Opzetten van een investeringsprocedure en ondersteunen bij investeringsselecties;

okt 98 - mei 99

Teka BV
Controller Holding:
Taken en verantwoordelijkheden
• Contactpersoon voor diverse Stakeholders (juristen, accountants, banken, ect.);
• Internationale contacten;
• Periodieke rapportages en analyses;
• Opstellen begroting en jaarrekening;
• Herstructurering van de juridische structuur en fiscale structuur;
• Betrokken bij acquisitie bedrijfsonderdelen

okt 88 - dec 98

Numico
Manager F&A / BU Controller:
Taken en verantwoordelijkheden
• Geeft direct en indirect leiding aan de hoofden van de financiële administraties (35 fte's);
• Contactpersoon voor accountants, banken, verzekeringsmaatschappijen en diverse leveranciers;
• Internationale contacten met Area;
• Herstructurering van de F&A-organisatie en informatievoorziening;
• Selectie en implementatie van een financieel systeem, personeelsinformatiesysteem, telefooncentrales, etc.;
• Maandelijkse consolidatie, rapportages en analyses van resultaten;
• Opstellen jaarrekening en begroting;
• Projecten millennium en EURO conversie;
• Beoordelen en accorderen van investeringen.

BU Controller (Nutricia Lyempf BV / Nutricia Export BV)
Taken en verantwoordelijkheden
• Geeft direct leiding aan financiële administratie (12 fte's), afdeling automatisering (4 fte's) en secretariaat;
• Bestuurslid bedrijfspensioenfonds;
• Contactpersoon voor accountants, banken, verzekeringsmaatschappijen en diverse leveranciers;
• Herstructurering van de informatievoorziening; selectie en implementatie van een ERP-systeem, financieel systeem en personeelsinformatiesysteem; Optimalisatie data-opslag en beveiliging;
• Implementatie begrotingsmethodiek ZBB;
• Maandelijkse rapportages en analyses van de resultaten;
• Opstellen jaarrekening, prognoses en begrotingen;
• Herstructurering kostprijscalculatie-methodiek;
• Ondersteunen bij optimaliseren productieprocessen;
• Afdekken valuta risico's en internationale afleverrisico's (LC's);
• Betrokken bij investeringen en desinvesteringen van bedrijfsonderdelen. Structurering procedures en selectie;
• Opstellen Bedrijfseconomische analyses tbv strategische beslissingen;

jan 84 - okt 88

Prefabo Beton BV
Administrateur:

jan 81 - jan 84

Conte Bv
Electrotechnisch tekenaar:
1980 - 1981 Militaire dienstplicht (KCT)

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Frans Basis
Duits Goed

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Sport; Golf en Fitnes