Profiel interim professional

    90 - 140
Daadkrachtige, ervaren en resultaatgerichte Interim HR-, Project- en Verandermanager. Empathisch, sociaal vaardig, en evenwichtig. Communiceert direct, effectief en helder met alle lagen in de organisatie. Heeft een pragmatische en oplossingsgerichte instelling; van aanpak tot resultaat. Houdt oog voor de grote lijnen, zonder de individuele medewerker uit het oog te verliezen. Gericht op veranderen, vernieuwen, ontwikkelen en samenwerken. Kan gedegen 'starten' maar weet ook succesvol te 'finishen'. Goed gevoel voor humor. - Daadkrachtig persoon die zich makkelijk aanpast en doelen weet te behalen, en als Interim Manager een duidelijke visie uitdraagt. - Leidinggevenden en medewerkers kan ik overtuigen, hierin meenemen en achter me krijgen om o.a. veranderingen naar tevredenheid tot stand te brengen. - Moeilijke beslissingen worden door mij onder tijdsdruk genomen en weet snel te anticiperen/reageren, dit tot tevredenheid van alle partijen/klanten/stakeholders.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Post-doctorale leergang “HR Strateeg” Rijksuniversiteit Groningen, Academie voor Management 2009 Post doctoraal Afgerond
Executive MD FMP programma INSEAD 2006 Post doctoraal Afgerond
Organisatie & Beleidswetenschappen Universiteit van Amsterdam 1998 Universiteit Afgerond
Personeelsmanagement Hogeschool De Horst 1991 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

jul 18 - heden

Human Capital Group
Senior Consultant:

aug 18 - mrt 19

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
Unit Zuid, HR Adviseur a.i:
* Adviseren Unitmanagement bij integrale toepassing HRM-beleid.
* Ontwikkelen en voorbereiden voorstellen, beleidskaders en instrumentarium, o.a. "Focus op verzuim en preventie".
* Begeleiden structuurwijzigingen (reorganisaties) en organisatie inrichtingsvraagstukken.
* Sturing geven aan inhoudelijke HR projecten, o.a. capaciteitsuitbreiding, recruitment management diensten, regulier en AMV/Bijzondere Opvang, arbeidsmarktontwikkeling.
* Coachen van Locatiemanagers.

mrt 16 - jul 18

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
HR Manager, HR Business Partner a.i:
* Initiëren, ontwikkelen en adviseren Strategisch HR beleid. Kaders (generieke en specifieke uitgangspunten en speerpunten) 13 HR beleidsgebieden, procedures en richtlijnen, o.a. Arbo en verzuim, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, performance management, management en talent development, opleiden en trainen, werving en selectie, resultaatgericht beoordelen.
* Begeleiden en adviseren nieuw HR beleid naar nieuwe SBB organisatie.
* Initiëren, ontwikkelen en adviseren Strategische Personeelsplanning (SPP). Ontwikkelen Strategische Personeelsplanning SBB 2016, huidige, toekomstige verwachte en gewenste formatie 2018 en 2021.

jan 09 - jul 18

INNOVARE
Human Resources & Interim Management:
Interim HR Manager I Business Partner

mrt 15 - dec 15

Vrije Universiteit Amsterdam
HR Manager, HR Business Partner a.i:
* Project- en Verandermanager reorganisatie Auditdienst VU-VUmc
* Leiden van cultuurveranderingsprogramma om de cultuuromslag passend bij de nieuwe organisatie, manier van werken, omgangsvormen tot stand te brengen
* Begeleiden Strategische Personeelsplanning (SPP) faculteiten en diensten
* Administratief afhandelen splitsing VU-VUmc
* Business Projectleider (BPL) implementatie Management Informatie VU (MIVU)
* Begeleiden Presentatieronde nieuwe organisatie Dienst HRMAM
* Implementeren HR Analytics
* Begeleiden HRM servicedesk e-HRM (HR SSC)
* Professionaliseren P&O-adviseurs (beroepsstandaard NVP)
* Ontwikkelen, schrijven en adviseren HRMAM arbeidsvoorwaardenregeling, strategie en beleid, o.a. werving en selectie, Arbo, duurzame inzetbaarheid, performance management, management en talentontwikkeling, introductie, participatie en diversiteit t.b.v. directie, MT, management en medezeggenschap
* Vervaardigen HRM Producten- en Diensten Catalogus (PDC)
* Opstellen HRM Jaarplanning en Projecten/Activiteiten dienst HRMAM.

jan 15 - feb 15

Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofd HRM Advies & Ontwikkeling a.i:
* Hiërarchisch leidinggevende van 22 P&O-adviseurs en 4 beleidsmedewerkers, adviseur, coach, projectleider
* Strategische adviseren HR beleid t.b.v. decanen, faculteitsbestuur, directeuren bedrijfsvoering, MT, management en medezeggenschap
* Begeleiden invoering e-HRM
* Opstellen aanpak Projecten HRM Advies & Ontwikkeling
* Schrijven Jaarverslag HRM VU 2014 en voorbereiden 12 maandsrapportage KPI's.

nov 13 - dec 14

Vrije Universiteit Amsterdam
HR Manager, HR Business Partner a.i:
11/2013 - 12/2014 Vrije Universiteit Amsterdam
HR Manager, HR Business Partner a.i.
* Project- en Verandermanager reorganisatie Dienst Financiën & Audit
* Herontwerp van het Financieel Service Centrum, de herdefinitie van de taken Audit, Treasury, Corporate Finance en Beleid en Strategie
* Herformuleren van competenties en vaardigheden, opzetten en ontwikkelen van een (structureel) opleidings- en trainingsprogramma
* Leiden van cultuurveranderingsprogramma om de cultuuromslag passend bij de nieuwe organisatie, manier van werken, omgangsvormen tot stand te brengen
* Schrijven Communicatieplan, in samenwerking met de dienst Communicatie Marketing
* Schrijven Reorganisatie- en personeelsplan
* Ontwikkelen, schrijven en strategisch adviseren HR beleid, o.a. duurzame inzetbaarheid, diverse regelingen en beleidsnota's t.b.v. directie, MT, management en medezeggenschap.

jan 12 - okt 13

Kamer van Koophandel Nederland
HR Manager, HR Business Partner a.i:
* Behalen van doelstellingen van reorganisatie en transitie HRM programma en planning
* Ontwikkelen, schrijven arbeidsvoorwaardenregeling, en strategisch adviseren van HR beleid en beleidsnota's, o.a. integraal gezondheidsmanagement (IGM), vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, Arbo en verzuim, performance management, arbeidstijdenmanagement, het nieuwe werken (HNW), management en talent development t.b.v. directie, directeur HRM, management en medezeggenschap
* Integraal afstemmen van geschreven strategische HR beleidsgebieden
* Coördineren van cultuurveranderingsprogramma en werkwijze nieuwe organisatie
* Inhoudelijk en procesmatig Marktverkenning en -consultatie Arbodienstverlening
* Arbo Programma van Eisen en Bestek aanbesteding Arbodienstverlening KvK Nederland.

jan 12 - okt 13

Ravenhorst Boskoop
Bedrijfsadviseur a.i:
Implementeren arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenregeling en CAO voor het Technisch Installatiebedrijf, pensioenen, begeleiden salarisadministratie.

mrt 12 - aug 13

UWV
Begeleider Uitstroomgroepen:
* Begeleiden en coachen van werkcoaches en (langdurig) werkzoekenden bij hun zoektocht op de arbeidsmarkt.
* Presentatie en procesbegeleiding uitstroomprogramma
* Schrijven van (open) sollicitatiebrieven en voorbereiden, oefenen en voeren van sollicitatie- en telefonische (vraag)gesprekken
* Creatief solliciteren; hoe doe je dat!?

mei 10 - aug 12

Bosch Thermotechnology
Strategisch adviseur, programma manager, projectleider a.i:
* Ontwikkelen, schrijven en adviseren Strategisch HR beleid, o.a. duurzame inzetbaarheid, opleidingen management en talenten (HyPo programma), performance management, introductie, expat t.b.v. directie, MT's, management en medezeggenschap
* Programma manager en projectleider HR thema's, coachen van management (6 directors) bij het implementeren van het HR beleid, sparringpartner van management en directie.

jan 09 - apr 10

Allseas Group S.A
Strategisch adviseur directie, projectleider a.i:
Hiërarchisch leidinggevende van 44 medewerkers (HR, incl. personeels - en salarisadministratie en Facilitair) in Delft en Essen (België)

sep 04 - dec 08

NYSE Euronext, Euronext Amsterdam N.V
Manager HR Services:
* Hiërarchisch leidinggevende van 3 HR consultants en 2 backoffice medewerkers personeels-en salarisadministratie, adviseur, projectleider, eindverantwoordelijk verlonen RvC
* Ontwikkelen, schrijven, adviseren en implementeren van strategisch HR beleid, werving en selectie t/m exit t.b.v. directie, RvC, management en medezeggenschap.

aug 01 - sep 04

Atos Origin B.V. I Divisie Enterprise Solutions
Manager Human Resources:
* Hiërarchisch leidinggevende van 4 HR officers en 3 backoffice medewerkers, incl. personeels - en salarisadministratie, adviseur, coach, projectleider
* Strategie, tactische en operationele uitvoering HR beleid.

mrt 98 - aug 01

Atos Origin B.V. I Divisie Enterprise Solutions
Manager Human Resources:
* Hiërarchisch leidinggevende van 3 HR consultants, 2 backoffice medewerkers en 4 managing consultants, adviseur, coach, projectleider.
* Strategie, tactische en operationele uitvoering HR beleid

jun 94 - mrt 98

Henkel Nederland B.V. I Henkel Benelux N.V
Human Resources Advisor:
Strategie, tactische en operationele uitvoering HR beleid

feb 93 - sep 93

Stichting Pharos, Gezondheidszorg
Personeel & Organisatie Adviseur:
* Ontwikkelen en beschrijven P&O beleid, kaders en reglement vanuit CAO GGZ
* Ontwikkelen en implementeren P&O tools
* Uitvoeren P&O beleid vanuit Ministerie VWC
* Coördineren en begeleiden Arbo & verzuimpreventie, locaties Amsterdam en Utrecht

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Frans Goed
Duits Goed

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Coördinator Gemeente Groei Groepen, actief lid politieke partij, koken, fietsen, film, muziek, tennis, theater, verre vakantiereizen.